Privatumo politika

Viešos bendrovės Teva interneto svetainės privatumo politika

PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ IR SLAPUKUS

Šį tinklalapį (“Svetainę”) valdo Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) ir su ja susijusios bendrovės įskaitant UAB “Teva Baltics” (bendrovę, įsteigtą vadovaujantis Lietuvos įstatymais, registruotas adresas: Molėtų plentas 5, Vilnius, Lietuva) bei jos filialus Latvijoje ir Estijoje.

Visų su Teva susijusių bendrovių sąrašą galite peržiūrėti toliau nurodytame tinklalapyje: http://www.tevapharm.com. Šiame pranešime Teva vadinama “mes”, “mus” ir “mūsų”.

Šio privatumo pranešimo apimtis

Šis privatumo pranešimas taikomas asmens duomenims, kuriuos renkame Svetainėje. Jame aprašoma, kaip mes naudojame jūsų duomenis, bei jūsų duomenų apsaugos teisės įskaitant teisę į tam tikrą mūsų vykdomo duomenų tvarkymo dalį. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir kaip jomis naudotis yra pateikta skyriuje “Kaip mes saugome jūsų informaciją ir jūsų teisės”.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius, kurių mes nekontroliuojame. Teva nėra atsakinga už kitų tinklalapių privatumo politiką ar praktiką. Mes taip pat galime pateikti nuorodas į kitus “Teva” ar su ja susijusių bendrovių valdomus tinklalapius, kuriems taikoma atskira privatumo politika. Jeigu patenkate į tuos tinklalapius per mūsų Svetainę, turėtumėte perskaityti tų svetainių privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip jos renka, naudoja ir dalijasi jūsų informacija.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją

Mes tvarkome mūsų surinktus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

 • gavę jūsų sutikimą:
 • teikti jums informaciją apie Teva veiklą, produktus ar paslaugas;
 • atsakyti į jūsų užklausas ar kitą susirašinėjimą, pateiktą naudojantis Svetaine;
 • įdiegti slapukus ir panašias technologijas, kaip aprašyta toliau;
 • leisti mums siekti mūsų teisėtų verslo interesų, o konkrečiai:
 • analizuoti naudojimąsi mūsų Svetaine siekiant nuolat gerinti jos turinį ir įvertinti veikimą;
 • optimizuoti ir jums pritaikyti naudojimąsi mūsų Svetaine ir mūsų bendravimą;
 • vykdyti teisinius, reguliavimo, farmakologinio budrumo ir atitikties reikalavimus, o konkrečiai – atsakyti į vyriausybinių institucijų užklausas dėl informacijos.


Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Teva gali atskleisti jūsų asmens duomenis toliau nurodytoms gavėjų kategorijoms (visais atvejais tik tada, kai to reikia jų funkcijoms atlikti):

 • mūsų darbuotojams (įskaitant darbuotojus ir nepriklausomus konsultantus), profesionaliems patarėjams ir atstovams;
 • kitoms funkcijoms ir bendrovėms, priklausančioms Teva bendrovių grupei visame pasaulyje;
 • tretiesiems asmenims-paslaugų teikėjams, kurie tvarko jūsų asmens duomenis Teva vardu ir kuriuos saisto sutartiniai įsipareigojimai išlaikyti jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir atitinkamai juos saugoti;
 • visos ar dalies Teva veiklos pirkėjams ar potencialiems pirkėjams (ir jų profesionaliems patarėjams); ir
 • vyriausybinėms institucijoms, reguliavimo institucijoms bei teisėsaugos pareigūnams, jeigu to reikia pirmiau nurodytais tikslais, taip nurodo įstatymai arba to reikia siekiant teisiškai apsaugoti mūsų teisėtus interesus laikantis galiojančių įstatymų.

Slapukai ir susijusios sekimo technologijos

Slapukų naudojimas Svetainėje

Teva naudoja slapukus informacijai apie jus rinkti ir tam, kam internete jūs teikiate pirmenybę, išsaugoti. Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedidelis kiekis informacijos, atsiunčiami į jūsų prietaisą, kai apsilankote tinklalapyje. Tada, jums grįžus į tinklalapį, slapukai parsiunčiami jam atgal: tai naudinga, nes leidžia tinklalapiui atpažinti jūsų prietaisą. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite www.allaboutcookies.org.

Teva Svetainėje naudoja toliau nurodytų kategorijų slapukus:

 1. kategorija: Būtini slapukai
  Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainėje ir naudotis jos ypatybėmis. Be šių slapukų neįmanoma suteikti jūsų pageidaujamų paslaugų (pvz., prisiminti jūsų prisijungimo informacijos).
 2. kategorija: Veikimo slapukai
  Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi Svetaine. Pavyzdžiui, „Teva“ naudoja šiuos slapukus, kad geriau suprastume, kaip klientai patenka į Svetainę, joje naršo ar ja naudojasi, ir akcentuotume sritis, kurias galėtume patobulinti, pvz., navigaciją, naudotojo patirtį ir rinkodaros kampanijas. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta, todėl ji yra anoniminė. Ji naudojama tik Svetainės veikimui patobulinti.
 3. kategorija: Funkciniai slapukai
  Šie slapukai įsimena jūsų pasirinkimus (pvz., pasirinktą kalbą). Juos galima naudoti siekiant jums suteikti jūsų pasirinkimus labiau atitinkančią patirtį ir padaryti apsilankymus Svetainėje patogesnius jums. Šių slapukų renkama informacija gali būti suanoniminta ir jie negali sekti jūsų naršymo kituose tinklalapiuose veiklos.

Jeigu norite ištrinti jūsų kompiuteryje jau įdiegtus slapukus, žr. savo interneto naršyklės pagalbos skyrių, kur pateiktos instrukcijos, kaip surasti failą ar direktoriją, kurioje išsaugoti slapukai.

Informaciją apie slapukų ištrynimą ar valdymą taip pat rasite www.allaboutcookies.org. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ištrynę mūsų slapukus (arba išjungę būsimus slapukus) nebegalėsite pasiekti tam tikrų Svetainės vietų ar ypatybių.


Žiniatinklio indikatorių naudojimas

Kai kuriuose mūsų Svetainės puslapiuose ir mūsų siunčiamuose el. laiškuose gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (kartais dar vaidinamų tinklo duomenų rinkėjais), kurie mums leidžia skaičiuoti naudotojus, apsilankiusius tuose puslapiuose ar perskaičiusius mūsų el. laiškus. Žiniatinklio indikatoriai renka ribotą informaciją įskaitant slapuko numerį, puslapio peržiūros datą ir laiką bei puslapio, kuriame yra žiniatinklio indikatorius, aprašymą. Šie indikatoriai neperduoda jokių asmeninių duomenų ir yra naudojami tik konkrečios kampanijos efektyvumui sekti.


Kaip mes saugome jūsų informaciją ir jūsų teisės

Mes saugome visą mūsų surinktą informaciją apie jūsų sąveiką su Teva. Jūsų informacija saugoma dvejus metus arba tokį laikotarpį, kokio pagrįstai reikia pirmiau išdėstytais tikslais laikantis galiojančių įstatymų.

Remdamiesi galiojančiais įstatymais, jūs galite turėti teisę prašyti Teva pateikti jūsų informacijos kopiją, ištaisyti informaciją, ją ištrinti ar apriboti jos tvarkymą arba paprašyti mūsų perduoti tam tikra tos informacijos dalį kitoms organizacijoms. Jūs taip pat galite turėti teisę prieštarauti dėl tam tikros duomenų tvarkymo dalies. Kai kuriais atvejais šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, kai mes galime įrodyti, jog taikomas teisinis reikalavimas tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Kai duodate sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo, tą sutikimą galite bet kada atšaukti.

Norėdami pasinaudoti bet kuriomis iš savo teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis, susisiekite su mumis. Jeigu gyvenate Europoje, susisiekite su mumis EUPrivacy@tevaeu.com. Papildomai galite susisiekti su mumis vietiniais adresais: Lietuvoje mums rašykite: info@teva.lt, Latvijoje: tevalatvia@teva.lv, ir Estijoje: tevaestonia@teva.ee.

Visų kitų regionų atveju susisiekite su mumis: IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Tikimės, kad galėsime atsakyti į visus jums galinčius kilti klausimus apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Jeigu nerimaujate dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su Teva duomenų apsaugos pareigūnu susisiekdami su mumis. Jeigu gyvenate Europoje, galite susisiekti su mumis EUPrivacy@tevaeu.com. Tačiau, jeigu turite neišspręstų nerimą keliančių klausimų, taip pat turite teisę pasiskųsti vietovės, kurioje gyvenate, dirbate ar manote, kad buvo pažeista duomenų apsauga, duomenų apsaugos institucijai.

Kompetentinga nacionalinė TEVA bendrovės UAB “Teva Baltics” duomenų apsaugos institucija yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, http://www.ada.lt; el. paštas: ada@ada.lt, esanti Vilniuje, Lietuvoje. Visą sąrašą galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index _en.htm.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Teva vykdo veiklą tarptautiniu mastu ir perduoda jūsų informacija kitoms šalims už jūsų valstybės bei Europos ekonominės erdvės ribų įskaitant Izraelį ir Jungtines Amerikos Valstijas. Perduodama jūsų informaciją Izraeliui, Teva kliaunasi Europos Komisijos sprendimu dėl duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos Izraeliui tinkamumo; perduodama ją Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Teva naudojasi “Teva Pharmaceutical USA Ltd.” privatumo skydo sertifikatu; perduodama ją kitoms šalims, Teva įprastai kliaunasi ES Komisijos patvirtintais standartiniais sutartiniais straipsniais. Informacija apie atitinkamą mechanizmą gali būti pateikta paprašius EUprivacy@tevaEU.com.

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Jeigu mūsų privatumo pranešimas kaip nors pasikeis, Teva šiame puslapyje paskelbs atnaujintą politikos versiją. Reguliariai peržiūrėdami šį puslapį užtikrinsite, kad visada žinote, kokią informaciją mes renkame, kaip Teva ją naudoja ir kokiomis aplinkybėmis, jei jų yra, mes ja pasidalysime su kitais asmenimis.

Įsigalioja: 2018 m. kovo 1 d.